Sayıların Yazımı

braveturks

Çalışkan üye
Yasaklı üye
3 Ocak 2017
1,011
839
113
38
> Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.

Örnek
»
Üç ay sonra İzmir’e gideceğim.
» Bu gelenek bin yıldır sürüyor.

> Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

Örnek
»
Bugün okula saat 11.00’de gideceğiz.
» Manavdan 5 kg soğan aldık.

NOT Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

Örnek
»
Saat dokuzu beş geçe…

> Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

Örnek
»
üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli…
» Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.

> Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Buradaki amaç belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemektir.

Örnek
»
675,53 (altıyüzyetmişbeşTL,otuzbeşKr)

> Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

Örnek
»
4.567, 328.197, 49.750.812, 4.250.310.500…
» Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75.627.384 kişiye ulaştı.

> Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.

Örnek
»
1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem…
» Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon 627 bin 384 kişiye ulaştı.

> Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

Örnek
»
4,56; 15,2

> Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

Örnek
»
15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı

NOT Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.

Örnek
»
8.’inci (yanlış) 8’inci (doğru), 2.’nci (yanlış) 2’nci (doğru)

NOT Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

Örnek
»
8’er (yanlış) sekizer (doğru), 2’şer (yanlış) ikişer (doğru)

NOT Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
 

Lord Raiden

Always...
Kayıtlı üye
11 Mar 2018
186
28
28
Dil bilgim sıfır, sınava kalmış 2 gün; ben bu konuya gelip dil bilgisi çalışıyorum.
Benimle birlikte;
YKS'ye girecek tüm adaylara başarı dilerim.
Teşekkürler.
:cenaze:
 

Paradox

Çalışkan üye
Yönetici
Kurucu
Moderatör
22 Ara 2016
14,501
5,645
163
www.yavuzcakar.com
Dil bilgim sıfır, sınava kalmış 2 gün; ben bu konuya gelip dil bilgisi çalışıyorum.
Benimle birlikte;
YKS'ye girecek tüm adaylara başarı dilerim.
Teşekkürler.
:cenaze:

Ne yazık ki hepimiz aynı durumdayız.
Neredeyse ilk öğrendiğimiz şeyi aradan yıllar geçmesine rağmen doğru düzgün öğrenemiyoruz.